Sidestil

Current Style: Standard

Tekststørrelse

Current Size: 100%

Velkommen til fagportalen!

Dette er Gaidaros forlags fagportal for digitale læremidler. Foreløpig finnes digitale ressurser til fagene Vg3 Utstillingsdesign og Vg3 Interiør. For å få tilgang til de ulike fagene kreves en innlogging. Innloggingsrett følger kjøp av lærebok i de respektive fagene. Lærebøkene kan bestilles i bokhandel eller direkte fra forlaget.

Migrated